De overheid heeft inmiddels meerdere regelingen opgetuigd om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Met de regelingen kun je bijvoorbeeld inkomensondersteuning krijgen of tegemoetkoming in je loonkosten. Andere regelingen maken het makkelijker om aan krediet te komen. Het eerste pakket liep eind mei af, het tweede pakket liep tot eind september. Tot eind juni 2021 is het derde steunpakket van kracht.

 

Op 27 oktober heeft het kabinet aanpassingen van het derde steunpakket bekend gemaakt. Zo wordt de TVL in het vierde kwartaal van 2020 aangepast waardoor meer sectoren er gebruik van kunnen maken en zijn de aanvraagtermijnen voor verschillende kredietregelingen verruimd. Ook is de Corona-Overbruggingslening (COL) voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers opnieuw opengesteld.

 

(bron: www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen )

 

 

NOW: tegemoetkoming in loonkosten

Tozo: inkomensondersteuning en leningen

TVL: tegemoetkoming vaste lasten

 

 

 

 

Heeft u hier vragen over of wilt u dat wij voor u
hiermee aan de slag gaan bel dan naar ons kantoor
op 073-5498840 of mail naar info@sigmansadministratie.nl

NOW: tegemoetkoming in loonkosten

Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) wil de overheid zoveel mogelijk werkgelegenheid behouden tijdens de coronacrisis. Werkgevers die structureel omzetverlies hebben en voldoen aan de voorwaarden, kunnen met de NOW een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. Doel is zoveel mogelijk werknemers aan het werk houden. Ook oproepkrachten, uitzendwerkers en payrollmedewerkers vallen onder de NOW.

De regeling is onder de naam NOW 3 verlengd van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021. Subsidie voor het eerste tijdvak van de NOW 3 is met terugwerkende kracht vanaf 16 november aan te vragen bij het UWV. 

Voor wie is deze regeling?

Deze NOW 3 is voor ondernemers met personeel die verwachten dat ze minimaal 20% minder omzet draaien over een periode van 3 maanden. Vanaf januari gaat die drempel van 20% omzetverlies omhoog naar 30%. 

 

Tozo: inkomensondersteuning en leningen

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is in het leven geroepen om zelfstandigen (inclusief zzp'ers) inkomensondersteuning te bieden om te zorgen dat ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien. De regeling is onder de naam Tozo 3 verlengd van 1 oktober tot 1 april 2021. Vanaf 1 april tot 1 juli 2021 geldt Tozo 4. Bij Tozo 4 wordt een vermogenstoets toegepast. Meer informatie over Tozo 4 wordt begin 2021 bekendgemaakt.

Wat houdt de regeling in?

Ondernemers die meer dan 30% omzetverlies hebben door de coronacrisis kunnen een tegemoetkoming krijgen. Het minimum is 750 euro, en deze tegemoetkoming kan oplopen tot 90.000 euro belastingvrij over 3 maanden.

Voor wie is deze regeling?

Deze regeling staat open voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers, die in de knel komen door de coronacrisis. AOW’ers met een eigen bedrijf kunnen een beroep doen op een lening voor bedrijfskapitaal.

 

TVL: tegemoetkoming vaste lasten

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) helpt mkb-bedrijven en zzp'ers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten, exclusief loonkosten. Onder meer huur, abonnementen, verzekeringen, worden met de TVL deels gedekt. TVL 1 is inmiddels afgelopen en kan niet meer aangevraagd worden. De verlengde TVL regeling loopt van 1 oktober 2020 tot en met eind juni 2021. De verlengde TVL regeling is opgedeeld in 3 periodes van 3 maanden. Bedrijven die aan de voorwaarden van de TVL voldoen, moeten voor iedere periode een nieuwe aanvraag doen bij RVO.nl.


Wat houdt de regeling in?

Ondernemers die meer dan 30% omzetverlies hebben door de coronacrisis kunnen een tegemoetkoming krijgen. Het minimum is 750 euro, en deze tegemoetkoming kan oplopen tot 90.000 euro belastingvrij over 3 maanden.


Voor wie is deze regeling?

In het 4e kwartaal van 2020 kunnen alle mkb bedrijven met 30% omzetverlies de verlengde TVL-subsidie aanvragen. Er is geen beperking van SBI-codes, krediet- en financiële instellingen en holdings zijn uitgezonderd. Let op: dit geldt alleen voor het 4e kwartaal. In kwartaal 1 en 2 van 2021 geldt er wel een beperking van SBI-codes. Er zijn voorwaarden voor het ontvangen van TVL van toepassing. Het bedrijf moet bijvoorbeeld vóór 15 maart 2020 zijn opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister en een fysiek vestigingsadres hebben.